Allt du behöver veta om trygghetslarm (FAQ)

Ett trygghetslarm är en säkerhetsprodukt som alla kan få både glädje och nytta av i vardagen. Med ett trygghetslarm har du som användare alltid möjligheten att larma vid nödsituationer och kommunicera med nära anhöriga vid behov. De är speciellt användbara för äldre, för funktionshindra och för de i behov av extra hjälp. 

I och med att de är utformade för smidig användning kan ett trygghetslarm i många fall också användas var du än är och vad du än gör. Idag finns det många olika trygghetslarm att välja mellan. Vi har samlat all information du behöver veta om just trygghetslarm!

Vad är ett trygghetslarm?

Den mest grundläggande frågan när det kommer till trygghetslarm är just vad det är. För att fatta det kort kan man säga att ett trygghetslarm är en säkerhetstjänst anpassad för användning av personer i behov av extra hjälp. 

Ett trygghetslarm kallas i många fall för ett personlarm, eller en personlig GPS spårare. Det just på grund av att de är utformade för att kunna bäras med på ett smidigt sätt vid alla situationer. De ser ofta ut som en klocka eller ett armband som fästs runt handleden, eller så sitter larmet i ett snöre som hängs runt halsen.  

Tanken med ett trygghetslarm är att bäraren ska ha möjligheten att larma vid nödsituationer, när som helst under dygnet. Ett trygghetslarm är därmed kopplat till en viss larmcentral, vårdcentral, ett vårdhem eller äldreboende, vissa ansvariga personer eller nära anhöriga. 

I många fall kan bäraren av trygghetslarmet också kommunicera med de tillagda kontakterna direkt via sitt personlarm. På så sätt kan de äldre eller de med funktionsnedsättning känna sig trygga och säkra med vetskapen om att hjälpa inte är så långt bort. Oavsett vilken nödsituation de gäller och var olyckshändelsen sker är larmknappen med. 

För vem är ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm benämns ofta som ett personlarm med smart GPS- teknik. Det innebär att det är bra både för bäraren i sig, och för de som vill kunna spåra, övervaka eller positionera en viss person. 

Trygghetslarm kan både bäras privat, användas inom företaget, eller inom vård och omsorgssektorn. Det är ett mycket bra säkerhetsprodukt för dig som vill hålla koll på exempelvis barn, funktionshindrade eller ge ett trygghetslarm för äldre. 

Men, personlarmet med GPS kan såklart användas av alla människor som är i behov av lite extra trygghet i vardagen. Precis som att en äldre person kan ramla eller tappa bort sig utanför hemmet kan du utsättas för faror eller känna dig osäker när du går hem själv. 

I och med att det finns mängder av digitala trygghetslarm är det också smidigt att koppla upp sig var man än är. Med en enkel knapptryckning kan bäraren av ett trygghetslarm nå sina anhöriga eller en larmcentral för att få hjälp, oavsett vad det gäller! 

Varför använda trygghetslarm?

Äldre och funktionshindrade har ofta en del begränsningar när det kommer till att leva och vara, även i vardagen. De kan ha svårt att röra sig, ha vissa funktionshinder, lida av sjukdomar, eller ha problem att göra vissa saker själva. 

Det gör i sig att de också blir begränsade när det kommer till vad dem kan göra på egen hand, vilket i sin tur blir ett hinder för deras aktivitet och vad de vågar göra. I och med att ett trygghetslarm enkelt kan bäras med sig var man än går kan de i behov av lite extra hjälp öka tryggheten i sin vardag bara genom att veta att man kan larma eller ropa på hjälp vid behov. 

Trygghetslarmet är alltid lätt att komma åt oavsett om personen i fråga skulle ramla, slå sig, bli påhoppad, eller bara vara i behov av att få lite hjälp eller stöttning på vägen. På så sätt kan behovet av närvarande vårdpersonal och liknande också minska – de behöver inte vara på plats hos en person hela tiden. 

Alltså kan trygghetslarm också underlätta för såväl sjukhus och vårdcentraler som vårdhem och äldreboenden. Det både för läkare, personal, ansvariga personer och nära anhöriga. Att kombinera trygghetslarm för äldre och trygghetslarm till anhörig kan göra stor skillnad för alla inblandade. 

Finns det ett trygghetslarm i närheten eller direkt fäst på patienten kan hen ropa på hjälp eller ta kontakt vid behov, samtidigt som de ansvariga också kan ta kontakt för att kolla läget. Vid nödsituationer larmas en larmcentral. Ett trygghetslarm kommer också ofta med funktionen om att spåra eller övervaka bäraren, vilket i sig är en trygghet för båda parter.

När använda trygghetslarm?

Ett trygghetslarm är en personligt utformad säkerhetsprodukt som egentligen kan användas av alla i situationer då man känner sig lite extra osäker. Precis som att ett trygghetslarm kan öka tryggheten i vardagen för äldre och funktionshindrade, underlätta för vård och omsorg och hjälpa vid nödsituationer kan ett trygghetslarm användas för företag och privat bruk.

Ska du till exempel ut och vandra på egen hand, låta barnet gå själv till skolan eller åka skidor i en lavin kan ett trygghetslarm vara en riktigt bra säkerhetsprodukt. Såväl vardagliga situationer som vissa aktiviteter kan innebära en viss osäkerhet och risker då man är ensam. 

Med ett trygghetslarm kan du alltid ropa på hjälp, kommunicera och spåra vid behov. De kan även innebära ökad säkerhet för de som sysslar med ensamarbete, som jobbar på riskfyllda arbetsplatser eller de som befinner sig i utsatta situationer.  

Främst för vård och omsorg

Men, främst är de utformade för att underlätta för just personer i behov av extra hjälp, och då även de personer som jobbar inom vård och omsorg. Allt fler vårdhem och äldreboenden väljer att tillhandahålla trygghetslarm just för att kunna tillgodose behovet av hjälp, trygghet och nära kontakt utan att ta till mer personal. 

Det blir även vanligare att de som är äldre och bor själva väljer att ansöka om ett trygghetslarm. Det är väldigt viktigt att de som är äldre eller funktionsnedsatta kan leva ett aktivt liv utan att behöva begränsas av personalbristen eller sina egna begränsningar. 

Med ett trygghetslarm kan de våga ta sig ut, göra saker och klara sig själva just på grund av vetskapen att larmknappen inte är långt borta. Kanske klarar de sig bra på egen hand i de flesta ändå. Men den skillnad det gör när det kommer till att våga, känna sig trygg och kunna få hjälp gör verkligen stor skillnad, och det egentligen för alla!

Användningsområden för trygghetslarm

Som vi tidigare varit inne på finns det trygghetslarm som kan användas av de flesta. Ett trygghetslarm behöver alltså inte bara vara utformat som trygghetslarm för äldre eller funktionshindrade, eller trygghetslarm till anhörig. 

Även för privat bruk och för barn kan trygghetslarm med GPS funktioner vara otroligt behjälpliga. Så länge du väljer ett digitalt trygghetslarm kan de användas var som helst och när som helst. Vissa trygghetslarm går också att anpassa efter behov och kommer alltså med mångsidiga användningsområden. 

Så vilka olika trygghetslarm finns det egentligen, och vilka varianter passar bäst för olika användningsområden?

Trygghetslarm för äldre och funktionshindrade

Detta är som sagt den mest vanliga varianten av trygghetslarm, där dess säkra funktioner om personlarm kan underlätta mycket för de som inte alltid kan klara sig själva. Ett trygghetslarm för äldre ökar tryggheten i vardagen både för personerna i fråga, samt möjlig personal eller nära anhöriga som kanske inte alltid kan vara på plats. 

Det samma gäller för de som har vissa funktionshinder. Oavsett om det gäller en person som bor själv, ett äldreboende eller vårdhem, ett sjukhus eller en vårdcentral kan ett trygghetslarm tillgodose behovet av möjliga rop på hjälp vid nödsituationer. Då slipper man befinna sig i samma rum, men kan samtidigt rycka in vid behov av hjälp. 

I och med att ett trygghetslarm kan kopplas till både larmcentral, vårdcentral, äldreboende, ansvarig personal och nära anhöriga kan bäraren få hjälp eller ta kontakt både vid nödsituationer och vid vardagliga komplikationer. Det finns ingen tvekan att det underlättar på flera plan!

Trygghetslarm till anhörig

Denna variant av trygghetslarm är mer utformad för att underlätta arbetet för de som jobbar inom vård och omsorg. Trygghetslarmet installeras då ofta i ett hem eller fästs på en person i behov av lite extra hjälp. På så sätt kan personen i fråga larma och kommunicera direkt till de tillagda kontakterna vid behov. 

Samtidigt kan ansvarig personal eller nära anhöriga ha möjligheten att se över bäraren och kommunicera på ett enkelt och smidigt sätt utan att åka dit eller vara på plats. Ett trygghetslarm till anhörig kommer oftast även med spårningsfunktioner. Därmed kan man spåra, övervaka och positionera bäraren och hålla koll på vad hen gör och var hen är. 

Har en äldre person exempelvis tappat bort sig eller är i behov av hjälp utanför hemmet kan man via trygghetslarmet snabbt se var personen i fråga befinner sig. Detta underlättar för både personal, anhöriga och möjlig larmcentral vid uppsökning. En trygghet för alla!

Trygghetslarm för företaget 

Det är inte helt ovanligt att ett visst arbete eller en viss arbetsplats innebär vissa faror, risker och orosmoment för den som arbetar där. De som exempelvis utför ensamarbete eller befinner sig i riskfulla situationer kan få stor nytta av ett trygghetslarm. 

Att öka säkerheten på en arbetsplats hör till arbetsgivarens ansvar. Alltså kan även de dra nytta av den ökade trygghet som ett trygghetslarm eller personlarm bidrar med. Det är otroligt viktigt att man, oavsett arbete eller position, känner sig trygg på sin arbetsplats. Tillgången till larmknapp, kommunikation och spårning gör mycket. 

Trygghetslarm för privat bruk 

Sen finns det som sagt också trygghetslarm för privat bruk. Dessa är perfekta att använda då man ska ta sig ut på egen hand, utföra aktiviteter som kan vara farliga eller innebära vissa risker, samt för dig som vill kunna hålla koll på ditt barn. 

Trygghetslarm för privat bruk kommer med samma funktioner som de andra varianterna, det vill säga med larm, kommunikation och spårning. I många fall kommer de dock också med andra smarta funktioner, så som områdesavgränsningar, varningar vid fara och analys av data.  

Vilket trygghetslarm ska jag välja?

Idag finns det mängder av olika trygghetslarm att välja mellan. Somliga kategorier har dock ett större och bredare utbud än andra. Exempelvis trygghetslarm för äldre kan vara något begränsat, inte minst om man ansöker om att få ett via kommunen. Trygghetslarm för privat bruk finns dock hos flera leverantörer som tillgodoser olika funktioner. 

Beroende på vilka behov du har och vilket användningsområde trygghetslarmet önskas ha kan olika modeller passa olika bra. Att det finns så många olika larm är en fördel då det innebär att det finns något för alla. Oavsett om det gäller trygghetslarm för äldre, trygghetslarm till anhörig eller trygghetslarm för privat bruk finns det något som kan passa. 

Men, i och med att det finns så många varierande modeller kan det också vara svårt att veta vilket trygghetslarm eller personlarm som passar bäst. Somliga varianter är så enkelt utformade som möjligt, medan andra är maxade med flera funktioner. Digitala trygghetslarm skiljer sig exempelvis från trygghetslarm med fast telefoni. 

Utgå från behov och användning 

För att hitta det trygghetslarm som passar dig och dina behov bäst gäller det helt enkelt att du utgår från användningsområde, vilka funktioner du önskar, om det finns vissa krav, samt om fokus bör vara på ett visst segment som äldre eller barn. Ett trygghetslarm för äldre har ofta fokus på just larm, medan trygghetslarm för barn bör ha fokus på spårning.

Som vi tidigare varit inne på finns det dock i vissa fall möjligheten att anpassa ett och samma trygghetslarm till flera behov. MiniFinder Nano GPS tracker är ett sådant exempel. Denna modell av trygghetslarm agerar både personlarm och GPS sändare för olika syften. Ett trygghetslarm kan alltså vara en trygg, smart och smidig investering för alla. 

Så väljer du rätt trygghetslarm

Utöver att trygghetslarmets funktioner ska stämma överens med användarens behov, möjliga krav och användningsområde är det viktigt att trygghetslarmets utformning också passar. Det här gäller då både modell, passform, användning och design. 

I och med att intresset och efterfrågan för trygghetslarm ökar utvecklas också marknaden och de produkter som finns. Ett trygghetslarm behöver inte längre bara vara användbart för äldre eller vårdhem, utan in princip alla kan få nytta av det på ett eller annat sätt. Det är både en investering för en själv och för de i ens närhet.  

Innan du väljer att köpa ett visst trygghetslarm kan det vara smart att jämföra olika modeller med varandra. Tilldelas man ett trygghetslarm kanske den möjligheten inte finns, men i takt med att marknaden växer gör även tillgängligheten och valmöjligheterna det. Så länge larmet tillgodoser behoven för användaren ökar det tryggheten i vardagen för alla! 

Vilket trygghetslarm är bäst?

Att välja ut det trygghetslarm som är bäst på marknaden är inte helt enkelt eftersom olika modeller kan passa olika bra för olika användare. Det bästa trygghetslarmet för äldre är det med bäst larmfunktioner, det bästa trygghetslarmet för barn är det med bäst spårning och övervakning, det bästa trygghetslarmet för ensamarbete är det med bästa kommunikation, och så vidare. 

Med andra ord är det inte en självklarhet vilket trygghetslarm som är bäst, utan det kan skilja sig från olika behov. Många av de leverantörer som sysslar med trygghetslarm idag erbjuder larm av mycket hög kvalité med många olika funktioner. Digitala trygghetslarm är både smidiga, smarta och trygga för användning i vardagen. 

En leverantör av trygghetslarm och personlarm som däremot är en favorit hos oss är MiniFinder. Hos dem kan du hitta flera olika varianter av trygghetslarm, personlarm och GPS spårsändare för olika behov och användningsområden. 

De har trygghetslarm för äldre, sådana som kan användas inom vård och omsorg, personlarm för barn och privat bruk, de som ökar tryggheten på arbetsplatser, och så vidare.  Utöver trygghetslarm har de GPS spårsändare som kan användas på djur, föremål och fordon. Oavsett vad du söker finns det trygghetslarm som passar.