Trygghetslarm till anhörig

Vill du investera i ett trygghetslarm till en anhörig? Vi tipsar om vad du ska tänka på för att hitta det bästa trygghetslarmet för dig! Trots att de flesta mobila trygghetslarm idag går att anpassa efter olika behov och användningsområden finns det vissa saker som kan skilja dem åt. Somliga trygghetslarm är helt enkelt mer passande för anhöriga, medan andra är mer anpassade för just bäraren. Vi går igenom vad du ska tänka på för att hitta det mest optimala av trygghetslarm för anhörig!

Vad är ett trygghetslarm?

Kortfattat är ett trygghetslarm en säkerhetsåtgärd som kan användas för att skapa en tryggare vardag. Trygghetslarm kan förekomma både som heltäckande säkerhetssystem eller som enstaka säkerhetsprodukter, där det sistnämnda då är det vanligaste alternativet.

Med ett trygghetslarm som säkerhetsprodukt kan bäraren larma och kommunicera med ansluten kontakt vid behov av hjälp eller vid en nödsituation. De erbjuder ofta också spårningsfunktioner och positionering av bäraren. I och med att man kan bära de runt handleden eller i ett snöre runt halsen kan man ta med sig det var man än går. 

För vem är ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm kan egentligen användas av alla som vill öka tryggheten i vardagen, men passar framförallt bra för de i behov av lite extra hjälp. Trygghetslarm för äldre är exempelvis vanligt, men det finns även väldigt bra trygghetslarm för privat bruk. Beroende på behov och användningsområde kan funktioner anpassas. 

Anpassa trygghetslarmet efter behov 

Oavsett om du vill ha ett trygghetslarm för äldre, om du vill ha ett trygghetslarm för privat bruk eller om du vill ha ett trygghetslarm till anhörig finns det modeller som kan passa dig. Det gäller bara att du hittar en variant med rätt funktioner som underlättar användningen för dig som ska bära det eller för dig som vill ha möjlighet att övervaka en person.

Trygghetslarm till anhörig

Just trygghetslarm till anhörig är en riktigt praktisk säkerhetsprodukt som möjliggör för både nära släktingar, ansvarig personal eller hemtjänst att hålla koll på personen i fråga. Trygghetslarm kommer ofta med såväl larmknapp, tvåvägskommunikation och en GPS-funktion. Det är just denna funktion som bör vara extra bra i trygghetslarm för anhöriga. 

Genom att låta exempelvis äldre och funktionshindrade bära ett trygghetslarm kan de känna sig extra säkra då de alltid kan larma och kommunicera vid behov, det vill säga även om det inte finns någon vårdpersonal eller liknande precis intill. Samtidigt kan vårdpersonal eller ansvarig person spåra, positionera eller övervaka rörelse. 

Med andra ord är trygghetslarm till anhörig användbar och trygg för båda parter. Så länge möjligheterna att spåra, positionera eller övervaka rörelse är välutvecklade i larmet gör det sig riktigt bra för användning hos anhöriga. Trygghetslarm kommer ofta också kopplade till ett smart system där alla data och hantering samlas för smidig åtkomst. 

Funktioner att kolla efter för anhöriga

Så vilka trygghetslarm är egentligen bäst när det kommer till användning för anhöriga? De funktioner du bör lägga lite extra fokus på är just spårningsteknik och möjligheten att övervaka rörelse. 

Är trygghetslarmet utformat med högteknologisk GPS-funktion med god uppkoppling och avståndsbedömning kommer de göra sig väldigt bra. Fördelen med trygghetslarm med liknande funktioner är att de idag ofta också kommer med tillhörande larmknapp och kommunikation just för att de också ska vara säkra för användaren.

Funktionerna om att spåra, larma och kommunicera hänger alltså oftast ihop. I och med att trygghetslarm till anhörig ska underlätta arbetet för ansvarig personal eller liknande måste det också innebära en trygghet för den som bär det. Trygghetslarm för äldre är dock ofta lite mer anpassade för just bärarens trygghet. 

Nära använda trygghetslarm för anhörig?

Så när passar det att använda ett trygghetslarm till anhörig, där man lagt lite extra fokus på funktionerna om GPS-spårning och positionering? Trygghetslarm till anhörig kan användas inom sjukvården, hälsa och omsorg samt inom de yrken där arbetande kan vara i behov av att kontakta utomstående på en viss plats.

Med trygghetslarm för anhörig kan den som bär larmet både larma och kommunicera vid behov. Det exempelvis om det gäller äldre som ska ta sig ut på egen hand, barn som ska gå ensamma eller ensamarbetande som utövar arbetsuppgifter i riskfyllda miljöer.

Främst är ett trygghetslarm till anhörig just anpassat för de som är ansvariga för en person. Det innebär att exempelvis de som ansvarar för ett ålderdoms- eller vårdhem, de som ansvarar för arbetande i farliga miljöer eller de som vill övervaka sitt barn ska ha möjligheten att göra det. För att hitta rätt modell av trygghetslarm bör du alltid utgå från ditt behov!