Kommunlista för trygghetslarm

Att erbjuda trygghetslarm för de i behov av lite extra hjälp i vardagen är det en del kommuner som gör. Det blir också allt vanligare att kommuner tar in trygghetslarm som underlättande hjälp för såväl vårdcentraler, sjukhus, vårdhem och ålderdomshem. I och med att ett trygghetslarm kan öka tryggheten i vardagen för både äldre och funktionshindrade kan man med ett trygghetslarm tillgodose både patienter och vårdpersonal. Men vilka kommuner använder sig egentligen av trygghetslarm? Vi har listan här!

Varför använda trygghetslarm?

Ett trygghetslarm är som sagt riktigt bra både för de i behov av lite extra hjälp och övervakning, och för de som är ansvariga för att hålla koll på dessa personer. Trygghetslarm för äldre och funktionshindrade kan innebära en ökad trygghet i vardagen, där de själva kan våga sig ut och upprätthålla en aktiv livsstil trots att de är själva.

Samtidigt kan vårdpersonal och liknande ansvariga känna en ökad säkerhet i att alltid kunna hålla koll på vissa personer utan att vara vid deras sida. Med ett trygghetslarm kan bäraren larma vid behov, samt kommunicera med inlagda kontakter eller centraler. Personalen kan i många fall också övervaka, spåra och positionera en person för extra trygghet. 

När använda trygghetslarm?

Idag finns det flera olika varianter av trygghetslarm. De vanligaste är de som man installerar direkt i hemmet och som används för att bäraren ska ha möjligheten att larma var hen än är i bostaden. 

Sen finns det också digitala trygghetslarm som är utformade för att bäras med var man än går. Dessa kan då användas var personen än ska gå och oavsett vad hen ska göra. Oavsett om det gäller trygghetslarm för äldre, för funktionshindrade eller för de i behov av lite extra hjälp är ett trygghetslarm en bra lösning. 

Trygghetslarm till anhörig fokuserar istället på att underlätta för ansvarig personal eller nära anhöriga. Dessa är då utformade främst med kommunikationsmöjligheter och spårningsfunktioner. En mycket bra lösning för sjukhus, vårdcentraler, vårdhem och liknande i olika kommuner. 

Vilka kommuner använder trygghetslarm?

Så vilka kommuner är det som använder sig av trygghetslarm? Trots att inte alla kommuner valt att använda sig av trygghetslarm och dess smarta, trygga och förenklande funktioner (ännu) finns det en del kommuner som tar hjälp av dem på olika sätt. Intresset för att använda sig av trygghetslarm växer sig också större i takt med att tekniken förbättras. 

Här har vi en kommunlista över de som använder sig av trygghetslarm: