Hur ansöker jag om ett trygghetslarm?

För dig som är i behov av lite extra hjälp och övervakning i vardagen kan ett trygghetslarm vara en väldigt bra produkt att ta till. De allra flesta trygghetslarm kommer med en larmknapp, kommunikationsmöjligheter och många gånger också spårningsfunktioner. Det finns både trygghetslarm för äldre, trygghetslarm till anhörig och trygghetslarm för privat bruk. 

Du som tillhör en utsatt grupp som är i behov av extra stöd och hjälp i tillvaron kan till och med ansöka om att få ett trygghetslarm till dig, vilket även gäller vård och omsorg. Vi går igenom allt du behöver veta för att ansöka om ett trygghetslarm!

Vad är ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm är som ett anpassat personlarm som är utformat med både smarta och trygga funktioner som ska skapa en säkrare vardag för bäraren. Ett trygghetslarm kommer med både larmknapp, kommunikationsmöjligheter, och i många fall även övervaknings- och spårningsfunktioner för anhöriga. 

Hur fungerar ett trygghetslarm?

Trygghetslarmet är i sig kopplat till en larm- eller vårdcentral, ett äldreboende eller vårdhem, till ansvariga personer eller nära anhöriga. Det är sedan till dessa kontakter som såväl larm, kommunikation och spårning är kopplat till via ett säkert system. 

På så sätt kan bäraren av larmet alltid larma eller kommunicera för att snabbt få kontakt med någon i akuta situationer, samtidigt som de ansvariga kontakterna har möjlighet att övervaka personen. I vissa fall kommer ett trygghetslarm också med tillhörande app som innebär att man kan kontrollera och övervaka ett trygghetslarm via mobiltelefon. 

Digitala trygghetslarm

Ett trygghetslarm är också specifikt utformat för att kunna användas på ett bekvämt och smidigt sätt var man än är eller var man än ska. Antingen är de utformade som en klocka du sätter runt armen, eller så kan de hängas i ett snöre runt halsen. 

Med andra ord kan ett trygghetslarm tas med i alla situationer och lägen, vilket i sig gör att de ses som digitala trygghetslarm. De flesta trygghetslarm idag är trygghetslarm utan fast telefoni, vilket också gör att de är bärbara. Somliga varianter fungerar som så att ditt trygghetslarm går via din mobiltelefon. 

Tanken är att de ska skapa en tryggare vardag både för användaren och inblandade i dennes närhet när som helst på dygnet. Då är de oftast smidigast om trygghetslarmet är enkelt att bära med sig och att det fungerar som det ska var man än är. Trygghetslarm installerade i hemmet gör inte det. 

När använda trygghetslarm?

Ett trygghetslarm kan som sagt användas både som trygghetslarm för äldre, trygghetslarm till anhörig och trygghetslarm för privat bruk. De kan såväl användas inom vård och omsorg, för funktionshindrade, för personer med extra behov, eller för de som helt enkelt vill öka tryggheten i vardagen. 

I och med att man med ett trygghetslarm både kan kommunicera och larma från båda parter kan ett trygghetslarm innebära ett minskat behov av personal, ansvariga personer eller nära anhöriga i närheten. Trots det kan de äldre eller med funktionsnedsättning leva sitt liv i vetskapen om att hjälp inte är långt borta. Trygghetslarm för barn finns också. 

Ansöka om trygghetslarm?

Vill du ansöka om ett trygghetslarm? Då finns det vissa metoder du kan ta till för att få ett trygghetslarm installerat eller hemskickat till dig. Beroende på vad dina behov är kan trygghetslarmets utformning variera. Vanligen är dock att de trygghetslarm som du kan ansöka om installeras direkt i ditt hem för en tryggare tillvaro i bostaden.

För att ansöka om ett trygghetslarm krävs det oftast att du är över 65 år, i vissa fall äldre än så, för att du ska vara en godkänd kandidat. Sen går du in på den kommun eller den stad du bor i och ansöker direkt via lämplig hemsida. Där kan du antingen välja att fylla i en blankett för din ansökan direkt online, eller skriva ut den och fylla i för att sen skicka in. 

Har du svårt att skriva ut eller fylla i papper online brukar det också finnas ett visst telefonnummer du kan ringa för att få hjälp med din ansökan. Efter 3-4 veckor kommer du att få ett beslut. Skulle det visa sig att du får avslag på din ansökan, eller att du inte får det beslut du önskar, kan du överklaga. 

Att få ett trygghetslarm 

Tanken är ju att alla ska ha rätt till att få en tryggare vardag och den hjälp man är i behov av. Genom trygghetslarm för äldre kan man avlasta sjukvården men samtidigt tillgodose det behov som många har av att ha tillgång till nära kontakt när som helst på dygnet. Ett trygghetslarm ersätter inte det riktiga larmnumret, men det är en bra bit på vägen!