Personlarm

Ett personlarm är en form av trygghetslarm som även det ökar tryggheten i vardagen för både bärare och nära anhöriga. Funktionen är det samma som ett trygghetslarm; larmknapp, kommunikation och spårningsfunktion samlat i en liten manick!

Traditionellt personlarm
Trygghetslarm Nano
Modernt – MiniFinder Nano personlarm

Vad är ett personlarm?

Ett personlarm är kort och gott en variant av trygghetslarm, med liknande funktioner och användningsområde. Skillnaden mellan ett trygghetslarm och personlarm är egentligen inte alls stor, och i många fall benämns de också som samma produkt. Syftet med ett personlarm är att bäraren alltid ska känna sig trygg i att kunna larma vid behov, oavsett plats och tid. 

Precis som det vi pratat om tidigare är personlarm också ofta utformade med GPS-teknik och spårsändningsfunktioner. På så sätt kan ett personlarm också användas för att spåra, övervaka och positionera den som bär larmet. Det är en trygghet både för den som har på sig larmet, för nära anhöriga och för de som är ansvariga för exempelvis den äldre. 

Med andra ord är perfekt att använda som personlarm för äldre, för funktionshindrade, för barn, för de med utsatta arbeten eller för de stunder man ska ut på äventyr eller vara ensam. Med personlarmet är kommunikationen inte alls långt borta och man kan alltid få hjälp! 

Vem behöver ett personlarm?

Egentligen är ett personlarm en sådan där produkt som alla kan få både användning för, samt nytta och glädje av i alla vardagliga situationer. 

Oavsett om man ska ta en promenad med hunden, gå ut på vandring eller ge sig ut på äventyr i riskfyllda miljöer kan ett personlarm öka tryggheten för alla inblandade. De personlarm som finns idag är ofta också utformade med andra smarta funktioner som underlättar i vardagen och gör att bäraren kan känna sig mer säker även på egen hand. 

Framförallt är dess säkra funktioner anpassade för användning av de som behöver lite extra hjälp och övervakning i vardagen. Ett personlarm passar alltså mycket bra för äldre och funktionshindrade som kanske bor själva men som behöver ha möjlighet till kontakt dygnet runt. 

Med personlarmet kan bäraren larma, kommunicera och även samla in nödvändig data. Det bästa är att de smidiga personlarm som finns idag också är väldigt nätta och behagliga att bära var man än går. De funkar lika bra i hemmet som utanför och främjar en aktiv livsstil främst för äldre och de med speciella behov. 

Vilka lagar gäller för ett personlarm?

Enligt arbetsmiljöverket ska alla arbetsplatser vara sunda, säkra och ha utvecklade arbetsförhållande. Det innebär att en arbetsplats inte ska innebära risk, oro eller möjliga skador för de som jobbar eller är inblandade där. 

Med andra ord finns det en hel del krav, enligt arbetsmiljölagen, som bör följas för att arbetsplatsen ska vara en så trygg och säker plats som möjligt att vistas på. Oavsett om det gäller hot om våld, riskfyllda situationer eller allmän oro har arbetsförmedlaren ansvar att förbättra det. 

Alla möjliga aspekter som kan ha en påverkan på hälsa och säkerhet för de anställda ska dagligen uppmärksammas, kontrolleras och tas hänsyn till. En lösning på sådana faktorer som förbättrar arbetsmiljön är tekniska system av olika slag. 

Personlarm är inte en helhetslösning som kan förbättra hela systemet, men det kan vara en god början. Om varje anställd som arbetar i en osäker, otrygg eller riskfylld miljö får ett personlarm kan både trygghet och hälsa förbättras för denne. 

Med personlarmet är hjälpen alltid lite närmare, och det finns även larmknapp och kommunikation direkt i enheten. Att även kunna spåra, positionera och övervaka bäraren av larmet kan vara till stor hjälp för utomstående om en olycka skulle inträffa. Effektiviteten och tillgänglighet ökar alltså för båda parter.  

Trots att det inte är ett heltäckande system så kan både personsäkerhet och den allmänna tryggheten för alla inblandade på platsen öka. Personlarm funkar lika bra för de som jobbar inom hälsa, vård och omsorg som för de med jobb inom säkerhets- eller byggbranschen. Även för andra arbetsområden kan personlarm vara ett bra komplement. 

Hur fungerar ett personlarm?

Det som är så smidigt med ett personlarm är just att det har så många både smarta och snabba funktioner som förbättrar användandet. Tack vare dess utvecklade GPS-teknik kan bäraren både larma och kommunicera vid behov, där andra också kan positionera och spåra användaren. 

Oavsett hur ett personlarm ser ut och vilka användningsområdet det är tänkt för är den grundläggande funktionen. Hela syftet med ett personlarmet är helt enkelt att det ska agera som ett direktlarm. Det fungerar då på så sätt att larmet är kopplat till larm- eller vårdcentral, anhöriga eller andra ansvariga.

Om bäraren av ett personlarm då larmar vid en nödsituation kommer larmet skickas ut till förinställd larmkontakt. I vissa fall kan larmet också möjliggöra en medlyssningsfunktion där bärare kan kommunicera med kontakten efter det att larmet nått fram. 

Samtidigt kommer också larmet att skicka ut var bäraren befinner sig, det genom smart GPS-teknik som sänds via signaler. Ofta är ett personlarm kopplat till ett system där all data, information och analysering samlas för smidig åtkomst. Det är då i detta system som man i många fall kan positionera larmet och se andra nödvändig uppgifter. 

Varför använda ett personlarm?

Ett personlarm är en mycket trygg och användarvänlig produkt som kan öka säkerheten i vardagen för alla användare. Genom att använda ett personlarm och bära med sig det vid behov har man som bärare alltid möjlighet att larma och kommunicera med tilldelade kontakter i olika situationer. 

Det i sig innebär att såväl vardagsaktiviteter som personer med ensamarbete och de i behov av extra hjälp alltid har en hjälpande hand att tillkalla om en olycka inträffar. Oavsett om det gäller oro för övergrepp, anfall, olyckor eller sjukdom kan ett personlarm göra att du kan få den hjälp du behöver snabbare. 

Personlarmet gör att du alltid har direkt tillgång till att larma vid nödsituation eller om det skulle uppstå något obehagligt. I och med att utvecklingen av personlarm också blivit väldigt mycket bättre idag finns det personlarm för alla situationer och användare. De kan ofta också anpassas efter behov och önskemål för att fylla fler funktioner. 

När ska man använda ett personlarm?

Som vi nyligen var inne på så kan ett personlarm användas i de flesta situationer och av de flesta personer. Det är alltså inte bara ett betryggande hjälpmedel för de äldre, de med funktionsnedsättning eller de som behöver lite extra hjälp och övervakning. 

Ett personlarm kan lika gärna användas av barn som ska ta sig ut på egen hand, av privatpersoner som ska ut på äventyr ensamma, eller inom olika yrken där säkerheten på arbetsplatsen är låg. I och med att personlarm kommer med båda larm, kommunikationsmöjligheter och positionering är användningsområdena breda.

För de som är lite äldre och för de som är i behov av extra hjälp i vardagen kan ett personlarm fäst runt handleden eller i ett snöre runt halsen göra stor skillnad. 

Användaren kan då alltid larma eller kontakta anhörig vid behov, samtidigt som exempelvis vårdpersonal kan hålla koll på personen utan att vara i samma rum. På så sätt kan de få den hjälp de behöver utan att det krävs mer arbetskraft eller rörligheten för personerna ska begränsas. 

Att kunna ha ett så pass lättillgängligt larm med sig var man än går är en funktion som in princip alla kan ta del av. Det underlättar för både användare och de i ens närhet oavsett vem, vad eller när det gäller! Idag finns det också personlarm som kan anpassas precis efter när, var och hur du önskar använda det.