Trygghetslarm för äldre

För äldre kan ett trygghetslarm innebära en otrolig trygghet och säkerhet i vardagen. Trygghetslarm för äldre är specifikt utformade för att vara smidiga och bekväma att bära, samtidigt som det ska vara enkelt att larma vid nödsituationer eller akuta behov. Kort sagt är ett trygghetslarm en form av bärbart personlarm som alla äldre kan bära med sig var de än ska gå och vad de än ska göra. En riktigt smidig säkerhetsfunktion som underlättar både för de äldre och för alla inblandade!

Vad är ett trygghetslarm?

Som vi nyligen var inne på är ett trygghetslarm en form av personlarm utformat för att vara så enkelt, smidigt och tryggt att bära med sig överallt och i alla situationer. Detta tack vare att vi idag har digitala trygghetslarm utan fast telefoni som möjliggör bärbar användning för alla. 

Just trygghetslarm för äldre är specifikt utformade med en tydlig larmknapp där den äldre kan trycka för att larma vid nödsituationer och akuta behov. De kan antingen sättas som en klocka runt armen eller fäst i ett snöre runt halsen beroende på vilket larm det gäller.  

Funktioner 

Larmet är kopplat till en larmcentral, en vårdcentral, ett äldreboende eller nära anhöriga beroende på vad som ställts in. Många gånger har ett trygghetslarm också tvåvägskommunikation. På så sätt kan de kontakter som är kopplade till personlarmet kommunicera med den äldre vid behov, och även tvärtom. 

Det är inte heller helt ovanligt att ett trygghetslarm är utformat med spårningsfunktioner, övervakning och positionering i realtid. Detta finns ofta även på trygghetslarm för privat bruk och trygghetslarm till anhörig, där fokus kan ligga lite mer på just kommunikation och spårning. 

Hur fungerar ett trygghetslarm? 

I och med att ett trygghetslarm fungerar som ett personlarm kan man säga att funktionen hänger på larm, kommunikation och spårning. Det som gör att ett trygghetslarm kan fungera och innehålla dessa trygga funktioner är ofta ett helt system. 

Ett trygghetslarm är till att börja med kopplat till ett visst system som styr hela produkten och alla egenskaper. Detta system är i sin tur tillgängligt för dem som är ansvariga för en viss person, så som de äldre som ofta är i behov av lite extra hjälp och övervakning i vardagen. 

Via systemet kan de ansvariga eller nära anhöriga ta emot larm, som i många fall också kopplas vidare till angiven larm- eller vårdcentral. Det är även i systemet som kommunikationen sker och där man kan övervaka, spåra eller positionera bäraren av ett trygghetslarm. 

Digitala trygghetslarm

För de moderna systemen för trygghetslarm kan alla dessa data, information och tillgänglighet till bäraren hanteras direkt i en tillhörande app. Systemet är då kopplat till appen, som sen går att öppna i din telefon, dator eller surfplatta. 

Dessa trygghetslarm kallas för digitala trygghetslarm i och med att både dem och deras teknik kan bäras med och tillgås var som helst. För att detta ska funka är det däremot också viktigt att man har ett trygghetslarm utan fast telefoni – annars kommer dess tjänster eller system inte kunna bäras med på samma sätt. Digitala trygghetslarm för äldre är så smarta!

Användning av trygghetslarm – trygghetslarm för äldre 

Att trygghetslarm för äldre kan underlätta vardagen och tillvaron för de äldre finns det ingen fråga om. Trygghetslarm för äldre innebär att de äldre kan få en mer aktiv livsstil, våga ta sig ut mer på egen hand och klara sig själv med de mesta i och med att ropet på hjälp inte är långt borta. 

På så sätt minskar också behovet av personal och arbetare i närheten, samtidigt som nära anhöriga kan känna sig trygga med att hjälpen finns nära till hands vid behov. Att de äldre kan larma och kommunicera, samt att ansvariga kan övervaka är helt enkelt en säkerhet för båda parter. 

Trygghetslarm till anhörig 

Trygghetslarm kan självklart också användas för fler målgrupper än de äldre. Inom vård- och omsorgssektorn kan ett trygghetslarm användas för att övervaka, spåra och positionera de i behov av lite extra hjälp. Detta kan då både gälla äldre, de med funktionsnedsättning eller patienter på ett sjukhus. 

Såväl vårdhem och äldreboenden som vårdcentraler och sjukhus kan få stor användning av trygghetslarm till anhörig. Här är trygghetslarmen användbara i och med att de ansvariga har möjligheten att hålla koll på en viss person utan att behöva vara precis intill. I och med larmknapp, kommunikation och spårning är tjänsternas verkan på trygghet ömsesidig.

Trygghetslarm för privat bruk

Utöver trygghetslarm för äldre och trygghetslarm till anhörig finns det också trygghetslarm som passar riktigt bra för privat användning. Här kan funktionerna och egenskaperna vara ännu lite mer utvecklade för att passa alla användare och alla situationer. 

Många trygghetslarm för privat bruk är utformade med liknande funktioner som de som används mer inom vård och omsorg – larmknapp, kommunikation och spårning. Däremot kan funktioner som pulsmätning, kartor, geofence (avgränsande områden), fallarm, vibrationer och så vidare. 

Fördelen med de moderna trygghetslarm vi har idag är att användningsområdena ofta är rätt breda. Ett trygghetslarm för äldre kan ofta också användas som trygghetslarm till anhörig, så länge systemet är liknande. Trots att behovet av funktioner kan variera finns det något för alla. Oavsett behov kan ett trygghetslarm ofta också anpassas efter användare!